Uusimmat blogit

Yhteystiedot

Anne Ojajärvi JALASJÄRVI
 anne.ojajarvi@netikka.fi 0500-797 600

Viittomakommunikaation opettajana

Viittomakieltä, tukiviittomia, avainviittomia, viittomia. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. 15 vuotta tulee pian täyteen erilasissa opetustehtävissä. Aihe on toki säilynyt samana, mutta oppilaat ovat olleet hyvinkin erilaisia. Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmästä työpaikan täydennyskoulutusporukoihin ja vielä erilaiset perheet päälle. Perheet siksi, että lapsen kielenkehityksen tueksi suositellaan viittomien käyttöä puheen tukena. Viittomien käyttö jää usein välivaiheeksi, mutta on erittäin tärkeä osa vuorovaikutustaitojen kehittymisen ja kielellisten taitojen oppimisen kannalta.

Jos olet huolestunut lapsesi kielenkehityksestä, kannattaa asia ottaa puheeksi neuvolassa tai lapsen hoitopaikassa viipymättä. Terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa puheterapeutin vastaanotolle. Päivähoidon henkilökunnallakin on varmasti tietoa lapsen yleisestä kielenkehityksestä ja he pystyvät tukemaan sitä.

Jos viittomaopetusta päädytään suosittelemaan, olisi hyvä, että lapsen lähiympäristö pystyisi osallistumaan opetukseen mahdollisimman laajasti. Mummut ja papat, kummit, naapurit ja muut kiinnostuneet mukaan viittomaopetukseen, joka järjestetään tavallisimmin lapsen kotona. Opetusta haetaan lääkärin tai puheterapeutin suosituksella sosiaalitoimistosta, ja se on perheelle maksutonta. Tavallisesti tunteja suositellaan aluksi 20-50 tuntia.